What is DeKalc ?

(DeKalc คืออะไร)

DeKalc(ดีแคล) เป็นระบบอิเล็กทรอนิคส์ซึ่งได้จดลิขสิทธิ์โดยออกแบบให้สามารถ ป้องกัน และ กำจัดการก่อตัวของคราบตะกรัน

ระบบประกอบไปด้วย

1. อุปกรณ์ของ DeKalc ถูกห่อหุ้มมิดชิดในกล่องเหล็กสเตนเลสเกรดสูง พร้อมติดตั้ง ดิสเพย์เจ็ดเซ็กเมนท์เพื่อแน่ใจว่าการทำงานนั้นถูกต้องโดยที่ไฟพาวเวอร์นั้นทำงานและมีการเชื่อมต่อของคอยล์สัญญาณ ถูกต้อง

2. คอยล์เหนี่ยวนำสัญญาณของ DeKalc เกิดจากการเหนี่ยวนำภายนอกคอยล์ ซึ่งพันรอบท่อ ซึ่งทำการบำรุงรักษาง่าย

ลักษณะสำคัญของ DeKalc

1. ไม่รบกวนระบบทำงานเดิม กล่าวคือไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนระบบท่อเดิมเลย

2. สามารถใช้ได้กับท่อซึ่งมีขนาดตั้งแต่ 5 มิลลิเมตร ถึง 1250 มิลลิเมตร

3. ประหยัดการใช้ไฟฟ้า

4. เคลื่อนย้ายง่าย

5. ไม่มีผลกระทบต่อน้ำในทางเคมี

6. สามารถใช้ได้กับน้ำซึ่งมีอัตราการไหลต่างๆ กัน

7. เป็นรุ่นที่มีความปลอดภัยต่อการทำงาน

8. รุ่น European Industrial Models มีมาตรฐานการบรรจุถึง IP 55 ซึ่งอาจทำได้ถึง IP 66 ตามคำสั่งซื้อ ส่วนรุ่น USA Industrial model มีมาตรฐานถึง NEMA 4.

9. ออกแบบตามมาตรฐานการผลิต EU, UL และ /หรือ U.S.A

10. มีอุปกรณ์รีโมทเพื่อควบคุมในทุกรุ่นของ Industrial Model

11. มีอุปกรณ์พิเศษให้สัญญาณเตือนโดยภาพและเสียงเมื่อเกิดการทำงานผิดปกติ

12. รุ่น Industrial Model สามารถเลือกขนาดแรงดันไฟฟ้าใช้งาน ( 110V หรือ 230V)

13. มีสถานีบริการทั่วโลกคอยให้การบริการเต็มที่

14. รับประกันคุณภาพ 5 ปี

15. สามารถใช้กับระบบที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์

16. สามารถใช้กับไฟฟ้า 12 V หรือ 24 V AC หรือ DC


รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ในแต่ละอุตสาหกรรมชุดเครื่องมือ DeKalc ได้ถูกจัดส่งพร้อม ด้วยชุด เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อการนำไปใช้งานเฉพาะการติดตั้งไม่กินพื้นที่ ไม่ต้อง วางระบบท่อใหม่ หรือการตัดต่อท่อน้ำใดๆ

วัสดุ ชุดอุปกรณ์ ถูกผลึกไว้ด้วยวัสดุที่ออกแบบมาสาหรับใช้ในสภาพแวดล้อม ของการผลิต และทนทานต่อฝุ่นควัน ความชื้น และการกระแทก ตัวเลือก : วัสดุผนึกพิเศษทาด้วยโลหะ สเตนเลส
กำลังไฟฟ้าที่ใช้ น้อยกว่า 50 วัตต์ ต่อ 1 ชั่วโมง
อุณหภูมิ ชุดเครื่องมือ DeKalc ถูกออกแบบมาเพื่อปฏิบัติงานในอุณหภูมิ ที่อยู่ในช่วง 0 °c –50 °c (หรือ 32 °F – 122 °F)
ความปลอดภัย ชุดเครื่องมือ DeKalc อยู่ในรายชื่อของ UL และอนุมัติโดย CUL ไม่มี การเชื่อมโยงไฟฟ้า ระหว่างชุดอุปกรณ์ กับระบบของเหลว หรือท่อ ระดับไฟที่ออกมานั้นมีโวลท์ต่ำ และชุดอุปกรณ์เองมีคุณสมบัติเป็นฉนวนโดยสมบูรณ์ทั้งนี้เพื่อป้องกัน อันตรายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้จากไฟฟ้าที่ อาจจะเกิดกับบุคคล ชุดอุปกรณ์ทำขึ้น เพื่อให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะ ได้แก่การปรับเปลี่ยนกำลังไฟฟ้า ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่อาจมีอันตราย การใช้อุปกรณ์รับสัญญาณในระยะไกล หรือ การตรวจรับของสัญญาณในระยะไกล หรือ การตรวจวัดของสัญญาณข้อมูลส่งออกไป

รายละเอียดการนำไปใช้
ชนิดท่อ ชุดเครื่องมือ DeKalc ถูกออกแบบเพื่อให้ใช้กับท่อทุกชนิด ได้แก่ ท่อ PVC, ท่อทองแดง, ท่อโลหะ, ท่อแก้ว
ขนาดของท่อ ชุดเครื่องมือ DeKalc สามารถนำไปใช้กับท่อที่มีขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ 1 ถึง 50 นิ้ว
อัตราการไหล การปรับความถี่ของสัญญาณไฟฟ้าของ ชุดเครื่องมือ DeKalc ถูกออกแบบมาเพื่อรับอัตราการไหล ของขบวนการทั่วไป และ ทุกเครื่องมือในอุตสาหกรรม
การดำเนินการที่สำเร็จ การนำไปใช้และการทดสอบ เป็นการรับรองความสามารถ ในการจัดการกับ คราบหินปูนของ DeKalc ชุดอุปกรณ์ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การบำบัดน้ำ
การรับประกัน ชุดอุปกรณ์ DeKalc ทุกชุดรับประกัน 5 ปี

DeKalcได้ถูกนำไปใช้อย่างประสบความสำเร็จ ในเรื่องการจัดการปัญหา คราบหินปูนในหลายๆ อุตสาหกรรม โดยกว้างเหล่านี้ได้แก่ กลุ่มโรงพยาบาล โรงงานเคมี โรงงานพลาสติก โรงงานกระดาษ เกษตรกรรม บริษัท Shipping การผลิตน้ำมัน โรงงานปูนซีเมนต์ โรงงานฟอกน้ำตาล ฯลฯ นอกจากการจัดการกับท่อของน้ำร้อนและน้ำเย็น DeKalc ยังทำการกำจัดปัญหาคราบหินปูนในคอมเพรสเซอร์ โรงส่งน้ำ และเครื่องจักร เตาอบไอน้ำ โรงกลั่นเหล้า คอนเดนเซอร์ และอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเครื่องปรับอากาศ การสะสมของหินปูน ยิปซัม และคราบแข็งที่เกิดจากแบคทีเรีย เป็นอีกตัวอย่างที่ถูกจัดการด้วยเทคโนโลยีของ DeKalc อย่างประสบความสำเร็จ DeKalc ง่ายต่อการติดตั้ง และไม่จำเป็นต้องทำการวางท่อใหม่

ประโยชน์ของ DeKalc ได้แก่

• ไม่กินพื้นที่ ไม่ต้องตัดต่อท่อ

• ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาของอุปกรณ์ในขบวนการ

• ช่วยให้บริษัทได้รับและคงไว้ซึ่งการผลิตที่อยู่ในระดับที่ดีที่สุด

• ลดปัญหาการทำงานล้มเหลวของเครื่องจักรในขบวนการผลิต

• รักษาสิ่งแวดล้อมและไม่มีอันตราย

• ไม่ต้องบำรุงรักษา

• ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่ำ

• เพิ่มอายุงานของอุปกรณ์

• ระยะเวลาในการคืนทุนสั้น


DeKalc ทางออกสำหรับการบำบัดคราบหินปูนในทุกๆ อุตสาหกรรม คราบหินปูนสามารถก่อค่าใช้จ่ายให้แก่หลายๆ บริษัทเป็นล้านๆ เหรียญ ต่อปีไม่ว่าจะมาจาก เรื่องของการที่ต้องหยุดเครื่องจักร ทำให้สูญเสียการผลิต การล้มเหลวของเครื่องจักร การที่ต้องเปลี่ยน อุปกรณ์บ่อยๆ อีกทั้งพลังงานที่ต้องใช้เพิ่มขึ้น ในขณะที่บริษัทนั้นๆ ต้องตกอยู่ภายใต้ความกดดัน ไม่เฉพาะในเรื่องของการที่ต้องลดต้นทุนการผลิต บริษัทต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ในขณะที่ต้องรักษาสภาพแวดล้อมมากขึ้น อีกทั้งในทางกฎหมายที่มีมากขึ้นเกี่ยวกับสภาพสิ่งแวดล้อม

การแก้ไขปัญหากวนใจนี้ ระบบขจัดหินปูนไฟฟ้า DeKalc ได้ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มาโดยตลอด จากประสบการณ์ในการจัดการกับปัญหาของคราบหินปูนทั่วโลกมานานหลายปี ระบบถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อที่จะให้บริษัทสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล นอกจากนี้ยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ในทางป้องกันการก่อตัว และการขจัดหินปูน ที่เกิดขึ้น ในทางที่รักษาสภาพแวดล้อมพร้อมกันไปด้วย หลายๆ บริษัทพบว่า การแก้ไขปัญหาคราบหินปูน ในท่อด้วยอุปกรณ์ขจัดคราบหินปูนไฟฟ้า DeKalc นั้น ทำให้บริษัทได้รับผลประโยชน์ ของการป้องกันการเกิดคราบหินปูนใหม่ และการลดชั้นหินปูนเก่า โดยไม่พบข้อเสียใดๆ เหมือนที่เคยเกิดขึ้นกับวิธีการเดิมๆ ที่เคยปฏิบัติ


DeKalc ทำงานได้อย่างไร

ชุดเครื่องมือขจัดหินปูนไฟฟ้า DeKalc ได้นำหลักการทำงานของสนามไฟฟ้า และหลักการของเคมีกายภาพเข้ามาประยุกต์ใช้โดยนำขดลวดมาพันรอบๆ ด้านนอกของท่อที่ ทำความสะอาดแล้วให้กระแสผ่านขดลวดนั้นๆ การใช้ DeKalc ได้ใช้ประโยชน์จาก เทคโนโลยีปรับเปลี่ยนความถี่และทิศทางของกระแสไฟฟ้าที่ผ่านขดลวดไปมาหลายพันครั้ง ต่อวินาที ซึ่งจะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กเหนี่ยวนำให้เกิดสนามไฟฟ้าภายในท่อซึ่งเป็น ผลให้เกิดประจุของ คราบหินปูนแข็งที่เกิดจากแร่ต่างๆ นั้นแตกตัว สำหรับปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นเมื่อมีของเหลวไหลผ่าน ท่อที่มีสนามแม่เหล็กสลับเกิดขึ้นภายในผลึกของแร่ที่ทำให้เกิด คราบหินปูนแข็งนั้นจะก่อตัวขึ้น ภายในของเหลวโดยที่ผลึกเหล่านี้จะลอยตัวอยู่ในสารละลาย และจะไม่สามารถกลับมา ก่อตัวสะสมเป็นคราบแข็งเกาะภายในท่อได้อีก และเนื่องจากสารละลายที่ได้มีระดับต่ำกว่า จุดอิ่มตัวคราบหินสะสม ที่มีอยู่จะถูกทำให้อ่อนตัวลง หลุดออกและถูกขจัดออกไปโดย กระแสน้ำในที่สุด


การทำงานของ DeKalc

สายสัญญาณเคเบิลที่ถูกพันอยู่รอบๆ นอกท่อ

สนามสัญญาณเชิงซ้อน

ของเหลวที่ไหลออกมาที่จุดอิ่มตัวสูงที่ก่อตัวเป็นหินปูน พวกแร่ธาตุ แคลเซียมที่มีอยู่ในสารละลาย

ของเหลวที่มีประจุของแร่ที่ต่ากว่าจุดอิ่มตัว


DeKalc

การกำจัดคราบตะกอนตะกรันและตะกอนต่างๆ โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในทุกวันนี้การแข่งขัน การตลาดที่รุนแรงทำให้ธุรกิจต่างๆ ต้องหาหนทางลดต้นทุนและพยายามผลิตให้ได้จำนวนมาก คราบตะกรันหรือตะกอนเป็นปัญหาหนึ่ง ที่ทำให้องค์กรสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย สิ้นเปลืองพลังงาน และทำให้เครื่องจักร, เครื่องมือเสียหายง่ายขึ้นนอกจากนั้นยังกระทบต่องานผลิตสะดุดหยุด เพื่อต้องทำความสะอาดเครื่องจักรเครื่องมือเหล่านี้ เรายังพบอีกว่าประสิทธิภาพที่การทำงาน ของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนลดลงเพราะมีปัญหาคราบตะกรันเกิดขึ้นในระบบ ปัญหาซึ่งต้องแก้ไขคือ ทำอย่างไรระบบจึงสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงาน หลังจากที่มีการทำความสะอาดระบบแล้ว การแก้ไขปัญหาสนิม และแก้ไขปัญหาความดันน้ำที่ลดลงในระบบ


DeKalc

หลังจากที่การเปิดตัวในยุค 1980 DEKALC ถูกยอมรับว่า เป็นเทคโนโลยี นำสมัยล่าสุด ในอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ ช่วยรักษาสภาพแวดล้อม มันไม่ใช่พวกสารเคมี ซึ่งใช้กำจัดปัญหาตะกอน และขณะนี้มีวางจาหน่ายทั่วโลกบริษัทยักษ์ใหญ่ ได้นำเข้า DEKALC

ในการขจัดปัญหาคราบตะกอนที่เกิดขึ้น เช่น บริษัทดูปองต์เฮอรัส, แองโกล อัลฟา ซิเมนต์, ยูโนคัล และอีกหลาย ๆ บริษัท ไม่ว่าปัญหาของท่านจะใหญ่ หรือเล็กน้อยทีมงานของ DEKALC ซึ่งประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ และจิตมุ่งมั่นในการบริการ พร้อมที่จะบริการงานลูกค้าเสมอ ทีมงานจะทำงาน ร่วมกับบริษัทลูกค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อแก้ปัญหาตะกรัน โดยให้คำแนะนำเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการแก้ไขปัญหาคราบตะกรัน


APLLICATION (การประยุกต์การใช้งาน)

DEKALC ได้พิสูจน์ประสิทธิภาพในการป้องกันและกำจัดตะกรันในธุรกิจต่าง ๆ มากมาย เช่น อุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูป สถานสงเคราะห์ โรงพยาบาล โรงงานเคมี โรงงานพลาสติก โรงงานกระดาษ ฟาร์ม อุตสาหกรรมปิโตรเลียม โรงงานซีเมนต์ โรงงานน้ำตาลเป็นต้น นอกจากมันจะช่วยบำรุงรักษาท่อของบอยเลอร์และห้องหล่อเย็นมันยังแก้ปัญหาคราบตะกรันในปั้มสูญญากาศ ระบบจ่ายน้ำในโรงงานและอุปกรณ์เครื่องจักรเตาไอน้ำ สายผลิตสุรา โรงงานลบหมึก (dc-inking plants) โรงงานคอนเดนเซอร์และแอร์คอนดิชั่น เป็นต้น ตัวอย่างต่างๆ ของคราบตะกรัน เช่น คราบหินปูน ยิปซั่ม ตะกรันเหล็กตะกอนแบคทีเรียและตะกอนขี้ผึ้ง เกิดจากน้ำมันดิบ เหล่านี้สามารถแก้ไขได้โดยเทคโนโลยีของ DEKALC


การป้องกันสนิมโดยใช้ DEKALC
1. คำนำ (PREFACE)

สิ่งแวดล้อมที่รอบตัวเรานั้น น้ำถือว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่จำเป็นต่อ การพัฒนาอุตสาหกรรม ขณะเดียวกับที่เป็นสิ่งสาคัญในการบริโภคที่สำคัญของ สิ่งมีชีวิตในประเทศเรา เป็นที่ทราบกันดีว่า น้ำเป็นทรัพยากรที่มีจำนวนจำกัด และมีภาวะของการขาดแคลนน้ำอยู่ ดังนั้นในโลกของอุตสาหกรรมจึงต้องมีการนำกลับมาหมุนเวียนใช้ ทำให้มันมีความเข้มข้นขึ้น ซึ่งเป็นเหตุของการเกิดตะกรัน หรือสนิมซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญ DeKalc เป็นอุปกรณ์ซึ่งป้องกันการเกิดตะกอน เช่น คราบซิลิเกต ตะกรันสนิม และคาร์บอเนต โดยทำให้ มีลักษณะนุ่มขึ้น สามารถถูกชะล้างออกไป ผลการทำงานของ DEKALC สามารถครอบคลุมในระยะ 1-2 ก.ม. จากจุดติดตั้งทีเดียว

2. เทคโนโลยีต่างๆของการป้องกันสนิม

(THE OUTLINE OF RUST PREVENTION TECHNOLOGY) น้ำในแถบประเทศตะวันตก จะมีความกระด้างสูง และภายในท่อจะปกคลุมด้วยแคลเซียมคาร์บอเนต มีการแก้ปัญหามุ่งเน้นการจำกัดคราบตะกรันของแคลเซียมออกมากกว่า การป้องกันการเกิดสนิม ในทางตรงกันข้ามน้ำในประเทศญี่ปุ่นเป็นน้ำอ่อน ดังนั้นจึงมีปัญหาของสนิมกัดกร่อน และคราบตะกรันของซิลิเกต

วิธีการของเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งใช้ในการกำจัดสนิมและการกัดกร่อนของสนิมมีดังนี้

- โดยการใช้สารเคมียับยั้งสารเกิดสนิมเช่น โพลีนฟอสเฟตจะถูกนำมาใช้ และ มีปฏิกิริยาเคมีการรวมของแคลเซียมและกรดฟอสฟอริคในน้ำ เกิดเป็นชั้นของ แคลเซียมฟอสเฟสซึ่งป้องกันการเกิดสนิม ซึ่งเกิดจากความต่างศักย์ (สนิมชนิด BIMETALLIC) ด้วยโลหะซึ่งเป็นวัสดุในท่อซึ่งมีคุณสมบัติในการแตกตัวเป็นอิออน สูงมาก มันยับยั้งไม่ให้เกิดการฟอร์มของเซลล์แรงดัน (VOLTAIC CELL) ดังนั้นมันจึงป้องกันการเกิดสนิม

- การบำบัดน้ำแบบไม่ใช้สารเคมีโดยใช้แม่เหล็ก แต่ในกรณีนี้แม่เหล็กที่ทำให้ โลหะต่างชนิดมี การเกิดไอคอนต่างกันและทำให้เกิดสนิมโดยมีการฟอร์มของ VOLTAIC CELL บนสายท่อ และจะต้องทำเป็นเวลานาน เช่น 1-3 ปี ที่ทำให้สนิมกลายเป็นแมกนีไทต์ ดังนั้นวิธีการนี้จึงไม่ใช่วิธีการที่ดีนัก

- วิธีการเคลือบด้วยอีป็อกซี่ด้วยการพ่นทราย วิธีการนี้จะกำจัดสนิมที่เกิดขึ้น ออกให้หมดก่อนแล้วอีป็อกซี่เรซิน ภายในท่อซึ่งช่วยให้การยืดอายุการใช้งาน ของอุปกรณ์ แต่ไม่สามารถแก้ปัญหาสนิมในบริเวณท่องอ กล่าวคือในบริเวณนี้การกำจัดออกโดยการพ่นทรายนั้นไม่ได้ผล


3. คุณประโยชน์ของ DEKALC

- สามารถแก้ปัญหาคราบตะกรันและตะกอนได้โดยเปลี่ยนความถี่จาก 100 Hz ถึง 5000 Hz โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ของโมดูเลชั่นความถี่

- ไม่มีความจำเป็นต้องปิดท่อ ในการติดตั้งเพียงแต่พันขดลวดโซดินอยด์ 11 รอบ บริเวณรอบนอกท่อไม่ว่าท่อนั้นจะทำจากวัสดุใดก็ตาม DEKALC สามารถบำรุง รักษาท่อขนาดตั้งแต่ 4 ม.ม. จนถึง 2000 ม.ม. ใช้ไฟ 110 VAC หรือ 230 VAC และกินไฟประหยัดน้อยกว่า 25 w

- ใช้ได้ผลมากในระบบ ONE PASS SYSTEM ประสิทธิภาพของ DeKalc ครอบคลุมถึง 1-2 ก.ม. ในส่วนปลายน้ำ

- ไม่ทำให้เกิดคุณลักษณะของการเปลี่ยนแปลง


4. ขบวนการเกิดสนิม (MECHANISM OF RUST)

- ปฏิกิริยาที่ทำให้เกิดสนิม ( RUST BY OXIDATION ) ปฏิกิริยาเคมีอย่างหนึ่งของเหล็ก คือ ปฏิกิริยาการรวมตัวกับออกซิเจน ดังนั้นถ้ามีออกซิเจนละลายในน้ำมาก เหล็กจะถูกออกซิไดซ์ง่ายขึ้น และกลายเป็นสนิม (Fe2O3) นอกจากนี้เหล็กเฟอร์รัส ทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาอาโนดแอ็คชั่น (ANODE ACTION) ทำให้เกิดสนิมภายในท่อ ขบวนการของการเกิดสนิมสามารถแสดงในรูปสมการดังนี้

Fe + 20H -------------- Fe (OH) 2
2Fe (OH) 2 + H2O + 1/2O2 ---------------- 2Fe (OH) 3
2Fe (OH) 3 ---------------Fe2O3 +3H2O
โดยทั่วไปพวกนี้จะเรียกสนิมแดง แต่ DEKALC จะเปลี่ยนให้เป็นสีดำโดยมีสมการเคมีดังนี้
3Fe2O3 + nH2O + e --------------- 2Fe3O4 + 1/2O2 + 3nH2O

ซึ่งเป็นปฏิกิริยาแคโทดแอคชั่น ( CATHODE ACTION) โดย DEKALC ค่อยๆ เปลี่ยนแดงให้เป็นสีน้ำตาลและเป็นสีน้ำตาลเข้มของสนิม (Fe3O4) เราเรียกว่าแมกนีไทต์ (MAGNETITE) ซึ่งช่วยอายุงานของท่อโดยเกิดมีฟิล์มภายในผนังท่อป้องกันการเติบโตของการเกิดสนิม สนิมแดง เป็นตัวเร่งการเกิดคราบตะกรัน แต่เมื่อมันกลายเป็นสนิมดำ จะสามารถกำจัดได้ง่ายขึ้น และหลุดลอยออกมาตามแรงน้ำไหล มีลักษณะเป็นกลุ่มอนุภาคซึ่งนุ่มทั้งนี้ เนื่องจากประสิทธิภาพการทำงานของ DEKALC จะมีผลต่อน้ำ ทำให้ซอกซอนลึกเข้าไปในชั้นตะกรัน มีลักษณะอ่อนนุ่ม ซึ่งถูกกำจัดได้ง่ายและไหลออกมากับกระแสน้ำ ตะกรันที่ไหลออกมาจะเริ่มตกตะกอนในบริเวณที่น้ำมีอัตราการไหลต่ำ เช่น บ่อน้ำและท่องอ แต่อย่างไรก็ตามมันสามารถกำจัดได้ง่ายโดยใช้แรงน้ำเท่านั้นเอง

- การกัดกร่อนเนื่องจากคลอรีน (CORROSION BY CHLORINE) น้ำประปาจะใช้คลอรีน (Cl2) เพื่อกำจัดฆ่าเชื้อโรค บางครั้งคลอรีนละลายในน้ำมากกว่า 0.1 PPM. แต่ความเป็นจริงบางฤดูกาลหรือบางพื้นที่ มันอาจขึ้นไปประมาณ 1.0 PPM. น้ำซึ่งมีความเข้มข้นของคลอรีนละลายมาก จะทำให้น้ำนั้นมีกลิ่นเหม็น และรสชาติที่ไม่ดี เป็นอันตรายต่อจุลชีพที่มีประโยชน์ในร่างกายของเรา คลอรีนเป็นสิ่งจำเป็นแต่ต้องมีปริมาณที่ต่ำจึงจะทำให้น้ำนั้น เป็นน้ำที่มีคุณภาพดี เนื่องจากมีฟอร์มเป็นตัวพิมพ์บางๆ ของสนิมดำด้วยเหตุนี้เอง DEKALC จึงสามารถป้องกันการเกิดสนิม โดยป้องกันไม่ให้คลอรีนสัมผัสกับโลหะ

- การกัดกร่อนแบบไบเมททัลลิค ( BIMETALLIC CORROSION) เมื่อโลหะสองชนิดซึ่งมีความต่างศักย์มาสัมผัสกันจะทำให้เกิดเซลสนิม (CORROSION CELL) ซึ่งเรียกว่า “VOLTAIC CELL” (เซลกำเนิดแรงดัน) ซึ่งพบได้บ่อยๆในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์เครื่องมือ เมื่อนำโลหะไฟฟ้าที่มีศักดาไฟฟ้าสูง (เช่น วาล์ว เหล็กหล่อ หรือปั้มเหล็กหล่อ) จะแตกตัวเป็นอิออนในสารละลาย ลำดับของการเกิดสนิม คือ เหล็ก ตามด้วยทองแดง


5. ตัวอย่าง (Examples)

- การหล่อเย็นด้วยน้ำในคอมเพรสเซอร์ ซึ่งใช้น้ำในแม่น้ำ สายท่อถูกอุดตันจากคราบตะกรัน และตะกอนทำให้คอมเพรสเซอร์ ถูกทำงานอย่างอัตโนมัติโดยอุปกรณ์ปลอดภัยถูกจุดชนวนขึ้นจากความร้อนที่มากเกินไป ส่วนประกอบสำคัญของตะกรันคือ แคลเซียมคาบอเนต และตะกรันเหล็ก เมื่ออุณหภูมิของน้ำสูงกว่า 90°c คอมเพรสเซอร์จะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ น้ำจากแม่น้ำจะถูกนำมาเก็บรวมในแอ่งน้ำเอามาหล่อเย็นคอมเพรสเซอร์ โดยผ่านเครื่องดักตะกอนก่อน หลังจากนั้นน้ำจะถูกเก็บรวมไว้ในบ่อพักและถูกส่งไปยังบ่อน้ำเดิม โดยใช้ปั้มให้เกิดการหมุนเวียน ปัญหาที่เกิดคือเป็นการยากที่จะถอดตะแกรงของเครื่องดักตะกอนออก เพราะมีสนิมหนาซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มิลลิเมตร เกาะติดกับกล่องตะแกรงของเครื่อง การแก้ปัญหาคือ การนำ DEKALC ติดตั้งด้านระบายออกของปั้ม หลังจากนั้นประมาณ 3 อาทิตย์ สนิมแดงภายในกล่องของตะแกรงของเครื่องก็หายไปและสนิมที่เหลืออยู่ก็กลายเป็นสีดำ ซึ่งสามารถกำจัดจากตะแกรงได้ง่ายมากในคอมเพรสเซอร์น้ำหล่อเย็นก็ไม่สูงกว่า 80°c ทำให้คอมเพรสเซอร์ ทำงานปกติได้อย่างปลอดภัยโดยปราศจากการรบกวน

- ตะกรันเหล็กเกิดจากคลอรีนในโรงไฟฟ้า น้ำทะเลถูกนำมาใช้ ในระบบท่อส่งจ่ายให้กับอุปกรณ์ที่ทำการวิเคราะห์ ทดสอบสายท่อที่ทำด้วยเหล็กสเตนเลส ถูกอุดตันด้วยจุลชีพเล็กๆ จำนวนมาก และตะกรันเหล็กทำให้ต้องทำความสะอาดน้ำเครื่องดักตะกอนทุกสัปดาห์ ส่วนประกอบสำคัญของตะกรัน คือ Fe2O3 และจุลชีพ

วัตถุประสงค์ของการทดสอบ DEKALC คือศึกษาว่า DEKALC มีผลต่อตะกรันซึ่งเกิดจากคลอรีนละลายในน้ำได้หรือไม่นำเอา DEKALC ติดตั้งบนสายท่อระหว่างปั้มและเครื่องดักตะกอน หลังจากนั้นหนึ่งเดือน สนิมและตะกรันแข็งภายในสายท่อมีลักษณะอ่อนนุ่ม และหลังจากนั้นอีกสามเดือน สนิม (Fe2O3) ถูกเปลี่ยนเป็นสีดำของ Fe3O4 มีผลต่อการป้องกันสนิม ที่เกิดจากการแตกตัวเป็นอิออนของคลอรีน

- ตัวอย่างของการป้องกันการเกิดสนิมในโรงแรม DEKALC ได้ถูกติดตั้งด้านระบายออกของปั้ม ซึ่งจะไปยังบ่อที่อยู่บนสุดอาคาร (สายท่อเป็นระบบ ONE – PASS SYSTEM) สายท่อที่มีความเก่าแก่มา (ประมาณ 15 ปี) ทำให้เกิดสนิม และการรั่วของน้ำหลังจากผ่านไปหนึ่งเดือนจะเห็นได้ว่าสนิมสีแดง (Fe2O3) ถูกเปลี่ยนเป็นสนิมสีดำ Fe3O4 และมีลักษณะนุ่มตกตะกอน สนิมแดงซึ่งถูกพัดไหลออกมา มีลักษณะเป็นอนุภาคมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 5-10 มิลลิเมตร อยู่ภายในถังของห้องน้ำ ส่วนสนิมที่ถูกพัดไหลมากับน้ำ จะมีลักษณะนุ่มและสามารถบี้ด้วยมือได้ เมื่อถอดเอาฝาครอบออก และไปส่องด้วยเครื่องเอ็นโดสโคป จะไม่เห็นสนิมแดงเลย แต่จะเป็นอนุภาคของสนิมดำ และจะเห็นสนิมของตะกอนซิลิเกตซึ่งลักษณะ นุ่มภายในฝาวาล์วตะกอนนี้สามารถกำจัดออกโดยง่าย โดยใช้มือบี้นั่นเป็นการทำงาน ของ DeKalc ซึ่งสามารถเปลี่ยนสนิมแดง ให้เป็นสนิมดำ ทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ และป้องกันการ เกิดสนิมอีกด้วย

- ตัวอย่างคราบตะกอนในโรงพิมพ์ ในการพิมพ์ออฟเซ็ทมีคุณภาพสูง การหล่อเย็นเป็นองค์ประกอบสำคัญมาก ถ้าประสิทธิภาพของการหล่อเย็นจะทำให้หมึกกระจาย และคุณภาพของผลิตภัณฑ์จะลดลง พื้นที่ทำความเย็นของคอนเทนเนอร์ ในขบวนการนี้ค่อนข้างแคบ (กว้าง 15 มิลลิเมตร) และสายท่อเก่ามีอายุการใช้งานมาแล้วเก้าปี การลดของอัตราการไหล เป็นปัญหาสำคัญ ของการเกิดคราบตะกรันเหล็ก ทั้งๆ ที่ทุกเดือนได้ทำความสะอาดด้วย กรด และแรงน้ำพ่นก็ตาม หลังจากที่ได้ทำการติดตั้ง DeKalc ปรากฏว่า สนิมแดงจำนวนมากถูกพัดไหลไปรวมกันที่ก้นบึ้งของห้องหล่อเย็น และอัตราไหลก็เพิ่มขึ้นด้วย อนุภาคของสนิมแดงเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 3-50 UM หลังจากนั้นสามเดือน ระบบการไหลที่ถูกออกแบบนั้นก็สามารถทำงานได้ปกติ โดยไม่ต้องมีการซ่อมบำรุง นี่เป็นผลพิสูจน์คุณภาพของ DEKALC ซึ่งนำไปใช้ในงานพิมพ์

- แบคทีเรียเหล็กในท่อประปา แบคทีเรียเหล็ก (IRON BACTERIA) ที่ถูกค้นพบในท่อประปา และหลังจากมีการติดตั้ง DEKALC ผ่านไปสามสัปดาห์ จะเห็นความแตกต่างเกิดขึ้น กล่าวคือตะกรันไม่มีการเจริญเติบโต และผิวของตะกรัน เปลี่ยนเป็นสีดำ

- ตะกรันเหล็กที่โรงงานเซมิคอนดักเตอร์ น้ำบริสุทธิ์ถูกใช้ในการหล่อเย็นในการผลิต มีการนำสารเคมีมาใช้เพื่อป้องกัน การเกิดสนิม แต่มันทำให้เครื่องดักตะกอนเกิดอุดตัน ทำให้ต้องคอยทำความสะอาดเครื่องอยู่บ่อยๆ ซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญ

หนึ่งเดือนครึ่งหลังจากติดตั้ง DEKALC คราบตะกรันแข็งของเหล็ก ถูกกำจัดสามารถมองเห็นผิวของโลหะ เมื่อถูที่ผิวโลหะด้วยผ้า คราบ ตะกรันเหล็ก จำนวน 20 กิโลกรัม ถูกกำจัดออกในช่วงเวลาสองเดือน จากการวิเคราะห์ของ สายน้ำหล่อเย็นในโรงงานคาดว่าจะมีตะกรันเหล็กไม่เกิน 25 กิโลกรัม เกิดขึ้นในแต่ละสาย ต่อมาได้นำเครื่อง DEKALC ติดตั้งทั้งสี่สายงานที่ผลิต

- ตัวอย่างของ DEKALC ในการป้องกันท่อน้ำในบอยเลอร์ สารที่ทำให้น้ำอ่อนมักถูกนำมาใช้ เพื่อกำจัดสารแคลเซียม และแมกนีเซียม ที่มีอยู่ในน้ำกระด้างก่อนนำน้ำนี้ไปใช้ในท่อบอยเลอร์

บอยเลอร์ถูกสร้างขึ้นในปี 1997 และใช้งานมานานกว่า 20 ปีแล้ว เกณฑ์ระดับถูก คลุมด้วยสนิมแดง เนื่องจากใช้น้ำประปา ดังนั้นเป็นการยากที่จะหาปริมาณ น้ำในบอยเลอร์ ยิ่งกว่านั้นการควบแน่นเริ่มมีการอุดตัน ทาให้มีแผนป้องกันซ่อมบำรุง สายท่อเป็นประจำ หลังจากได้มีการติดตั้ง DEKALC ประมาณสองเดือนครึ่ง จึงมีการตรวจสอบเป็นระยะๆ แล้วพบว่าภายในบอยเลอร์ นั้นสะอาดมากไม่มีการ เกิดสนิมเลย พนักงานเทคนิคกล่าวว่า “ผมไม่เคยเห็นท่อที่สะอาดขนาดนี้เลย มันทำได้อย่างไร” ส่วนก้นของเกจระดับถูกทาสีด้วยชั้นป้องกันสนิมดำ เครื่องกรองและส่วนที่มีการควบแน่น ก็ไม่มีการอุดตันอีกต่อไป ภายในท่อสนิม กลายเป็นสนิมดำ ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาน้อยลงเพราะประสิทธิภาพของ DEKALC และพิสูจน์แล้วว่า DEKALC ช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์


6. CONCLUSION (บทสรุป)

DEKALC สามารถแก้ไขปัญหาตะกรันเหล็ก สนิมแดงซึ่งแข็งที่เกิดจากตะกรันเหล็กในท่อสามารถถูกทำให้อ่อนนุ่มและค่อยๆ กลายป็นชั้นป้องกัน ซึ่งมีสีดำ ประสิทธิภาพของ DeKalc คลอบคลุมระยะ 1-2 กิโลเมตร จากจุดที่ติดตั้ง ยิ่งกว่านั้นในระบบหมุนเวียนวงจรทั้งหมดจะได้รับการปกป้องดูแล ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ตะกรันแข็งซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วย Fe2O3

ซึ่งอยู่ในท่อจะค่อยๆ กลายเป็นลักษณะนุ่ม และกลายเป็นสนิมดำ DeKalc สามารถลดค่าบำรุงรักษาและทำให้การทำงานของอุปกรณ์เป็นไปอย่างเรียบร้อย


การบริการที่มีคุณภาพ – ประสบการณ์

การพัฒนาอย่างมีประสิทธิผล และการสนับสนุนจากเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้เรียกความเข้าใจของชุดเครื่องมือ ความสำเร็จของ DeKalc นั้นได้มาจากการที่ได้เพิ่มพูนจากการทำงานโดยการเข้าถึงลูกค้าโดยตรง ที่อยู่ทั่วไปในอุตสาหกรรมบ่อยครั้งที่การนำไปใช้อย่างแพร่หลายนี้ ได้ขอให้ DeKalc ทำเครื่องมือตามความต้องการเฉพาะของลูกค้า การใช้ที่ปลอดภัย ในชั้นบรรยากาศ หรือสำหรับการจัดการกับของไหลที่เป็นไอน้ำที่มีประจุของแร่ที่ได้แก่ เหล็ก อลูมินัมซาล-เฟต (Aluminum Sulphate), แคลเซียมออกซิเรต (Calcium Oxylate), แคลเซียมซิลิเกต (Calcium Silicate), น้ำทะเล

คุ้มครองโดยทะเบียนลิขสิทธิ์จากที่ต่างๆ ดังนี้ USA Patent No. 5074998, Canadian Patent No. 1337060, South Africa Patent No. 923469, European Patent No. 0357102 ผู้ผลิตได้มีนโยบายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง และได้รับสิทธิในการปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบก่อน


DeKalc คือเครื่องหมายการค้าของ B&D Ingenieursburo, The Netherlands

ระบบกำจัดตะกรัน แก้ปัญหา ตะกรัน หินปูน สนิม

ลดปัญหาค่าใช้จ่าย

ลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ

ลดพลังงาน

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Contact Us

11/46 ซ.ปุณณวิถี 39 สุขุมวิท 101 บางจาก พระโขนง กทม.10260

+66 066-096-0505

Thanva0312@gmail.com

Follow Us

© กำจัดตะกรัน.com. All Rights Reserved. Designed & Developed by So Easy Website