Image
เครื่องกำจัดตะกรัน สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

DeKalc DK

รุ่น DK เป็นเครื่องรุ่นใหญ่เหมาะสำหรับในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เช่น กลุ่มโรงงานกระดาษ โรงงานผลิต เหลก็และอลูมิเนียม รักษาน้ำ เสียโรงงำนไฟฟ้า สายท่อน้ำ ประปา และโรงงานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารเพื่อป้องกัน สารหล่อ เย็นของหม้อไอน้ำ แผงแลกเปลี่ยนความร้อนของชิลเลอร์และกระบวนการที่ตอ้งใช้น้ำ ท้้งหมด ระดับความป้องกัน IP 67โดย มีตัววัสดุทำมาจากอลูมิเนียมพร้อมกับตัวยึดฝาผนังสามารถนำ ไปใช้ภายนอกตัวอาคารโดยมีคุณสมบตัิกำรทำ งานคล้ายกันเพียงแต่แตกต่างกัน ที่ขนาดท่อที่ใช้งาน

รุ่น ขนาดท่อ ขดลวด
DK 4 4 นิ้ว/ 100 มิลลิเมตร 0.755 mm2
DK 8 8 นิ้ว/ 200 มิลลิเมตร0.755 mm2
DK 12 12 นิ้ว/ 300 มิลลิเมตร 1.5 mm2
DK 16 16 นิ้ว/ 400 มิลลิเมตร 1.5 mm2

โดยมีคุณสมบัติทางเทคนิคดังนี้

เหมาะกับการใช้งาน ใช้ตามโรงงานอุตสาหกรรมสามารถใช้นอกอาคารได้
การจ่ายไฟฟ้า 115- 230 V 50/60 Hz
กำลังไฟฟ้าที่ใช้ น้อยกว่า 300 วัตต์ / 1 ชั่วโมง
การป้องกันไฟเกิน มีฟิวส์ด้านใน (2 A) 20x5 mm2
ลักษณะการพันสายสัญญาณ พันรอบท่อ 2 A ฟิวส์ภายนอก 10A
แรงดันการทำงานภายใน 12 Vdc ขึ้นอยู่กับรุ่น
สายสัญญาณ 3 เส้นขนาด 0.75 ตารางมิลลิเมตร สายเคลือบด้วยซิลิโคน
อุณหภูมิสูงสุดของสาย 395 F (200 C)
อุณหภูมิต่ำสุด -22 F (-30 C)
ประเภทสายเลือกได้ -22 F ถึง 179 F/-30C ถึง 80 C)
การป้องกันความชื้น 20-90%
วัสดุของตัวกล่อง เหลือกเคลือบพิเศษ หรือ สแตนเลส
ระดับการป้องกัน NEMA3R (IP 56)
น้ำหนักเครื่อง 15 กิโลกรัม
การใช้สัญญาณเตือน มีสวิทช์แยกออกมาต่างหาก
การแสดงผล กราฟไฟแบบแท่ง LED แสดงการส่งสัญญาณการทำงาน
ขนาด ( กว้างxยาวxสูง) 7.9 นิ้ว x 7.9 นิ้ว x 2.76 นิ้ว

อัตราการไหล

ขนาดท่อ มม. ความหนาของท่อ อัตราการไหล ลบม./ชม.
นิ้ว มม. 1 ม./วินาที 2 ม./วินาที 3 ม./วินาที 4 ม./วินาที
4 101.6 4 27 54 81 108
8 203.2 4 112 224 336 449
12 304.8 8 249 498 747 996
16 406.6 8 449 897 1,346 1.794

Products

DeKalc LI. Weatherproof
DeKalc LI. Weatherproof
เครื่องกำจัดตะกรัน
สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม LI
DeKalc Commercial Weatherproof
DeKalc Commercial Weatherproof
เครื่องกำจัดตะกรันสําหรับธุรกิจการค้าที่มีความชื้นสูง หรือ เพื่อการติดตั้งนอกอาคาร
DeKalc Super Turbo
DeKalc Super Turbo
เครื่องกำจัดตะกรันสำหรับที่พักอาศัย
DeKalc DK
DeKalc DK
เครื่องกำจัดตะกรัน
สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

Thunva Dekalc

ระบบกำจัดตะกรัน แก้ปัญหา ตะกรัน หินปูน สนิม

ลดปัญหาค่าใช้จ่าย

ลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ

ลดพลังงาน

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ระบบกำจัดตะกรัน แก้ปัญหา ตะกรัน หินปูน สนิม

ลดปัญหาค่าใช้จ่าย

ลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ

ลดพลังงาน

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Contact Us

11/46 ซ.ปุณณวิถี 39 สุขุมวิท 101 บางจาก พระโขนง กทม.10260

+66 066-096-0505

Thanva0312@gmail.com

Follow Us

© กำจัดตะกรัน.com. All Rights Reserved. Designed & Developed by So Easy Website